MainPage  
 
 
  

Biaoru - Osipowicze

Adres:  Biaoru, 213760 Asipowicze, ul. Sumczenki 86-24;

tel: 80223520997

mail: samuela1304@gmail.com

 

            Placówka powstaa 19.09. 2002 r. Domem zakonnym sióstr jest mieszkanie w bloku (trzy pokoje, kuchnia i azienka). ycie i dziaalno sióstr w Asipowiczach od pocztku byy zwizane z yciem parafii pod wezwaniem Miosierdzia Boego,  prowadzonej przez  Ojców Franciszkanów. Siostry su tutejszemu Kocioowi swoj modlitw, wiadectwem ycia wspólnego oraz apostolstwem (katechizacja, praca zakrystianki i organistki).  Poprzez prac  jednej z sióstr w subie zdrowia wiadcz pomoc chorym i potrzebujcym.

 

koci parafialny
Boy Grb
Wielkanoc
Droga Krzyowa
modlimy si wsplnie
praca w pogotowiu ratunkowym
kazanie
parafianie
chr parafialny
katecheza
wsplna modlitwa w kaplicy domowej
siostra pielgniarka
mieszkamy w bloku

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl