MainPage  
 
 
  

Najświętsze Serce Jezusa

„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało...”

Serce jest symbolem miłości, wiedzą o tym nie tylko zakochani. Serce - to najpiękniejsze słowo świata, w jego rytmie ukryta jest najgłębsza prawda o człowieku.Świat wiele mówi o miłości, ale często są to tylko słowa. Jak łatwo jest powiedzieć „kocham”, ale umiłować do końca, do ofiary z życia, za wszelką cenę i pomimo wszystko – jest zdecydowanie najtrudniej.

„Jezus umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował...”

(J 13,1). W ludzkie strapienia i rozterki zostaje wprowadzona przez Boga logika straty i zysku. Miłość Boga najpełniej zajaśniała w godzinie krzyża, kiedy z otwartego Serca Jezusa trysnęła krew i woda jako źródło miłosierdzia. Sprawdziły się słowa Pana, że „z obfitości serca usta mówią” (Mt 12,31), a z jego głębi człowiek wydobywa dobro albo zło.

Przedmiotem tego kultu jest miłość Boga objawiona w Sercu Jezusa. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzona jest w piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego. Jej ideą jest przypominanie o wielkiej miłości Zbawiciela do ludzi oraz wezwanie skierowane do każdego z nas, aby na tę miłość odpowiedzieć. Oddając cześć Sercu Jezusowemu, uświadamiamy sobie bardziej niż kiedykolwiek, że "miłość nie jest miłowana". Pragniemy więc, aby nasze serca rozpalił ogień Bożej miłości. Widzimy jak wielu pozostaje głuchymi na wezwanie Pana i przepraszamy za nich. Wielu żyje w grzechu, więc za nich chcemy wynagradzać. Chcemy się też wpatrywać w Serce Zbawiciela, ponieważ jak pisze Jan Paweł I w swym „Liście o Sercu Bożym z okazji Trzystuletniej Rocznicy Śmierci Św. Małgorzaty Marii”- „od Najświętszego Serca Jezusa serce człowieka otrzymuje zdolność kochania”. Nabożeństwo do Serca Bożego prowadzi do najbogatszego źródła, z którego tryska czysta woda życia i zdrój miłosierdzia. W Boskim Sercu Jezusa ukryta jest cała pełnia Bóstwa i każdy rodzaj łaski, można w Nim dotknąć Prawdy, jak niewierny Tomasz – uwierzyć, że Pan zmartwychwstał i żyje. Odmawiając litanię, mogę wpatrywać się w Serce Jezusa i za każdym razem rozważać Boski Majestat, głębię i piękność wszelkich cnót, a szczególnie miłość – która uczy pokory, przebaczenia i cierpliwego znoszenia krzywd, a także posłuszeństwa, czyli szukania i pełnienia woli Ojca. W Sercu Bożym mamy ukryte nieprzebrane skarby miłości.

Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi zostało poświęcone Najświętszemu Sercu Jezusowemu jeszcze przez o. Załozyciela - ks. Roberta Spiske.

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j