MainPage  
 
 
  

Dbrwka Maa

Adres: 40-310 Katowice, ul. Strzelców Bytomskich 1;

            tel. 32-256 62 89.

       Placówka powstaa 17.10 1917 r. Do II wojny wiatowej siostry prowadziy tu przedszkole, poradni dla matek, dla dzieci, kuchni mleczn, organizoway kursy robót rcznych. Trudne czasy II wojny wiatowej  i powojenne odbiy si mocno na charakterze pracy sióstr. Obecnie – od 1997 r. - mieszka tu 25 dziewczt, gdy dom sta si fili Orodka Wychowawczego  w Katowicach – Bogucicach. Poza tym siostry pomagaj w tutejszej Parafii  i otaczaj pomoc modlitewn wszystkich potrzebujcych.

W kaplicy
Siostry i wychowanki
W ogrodzie
Lubimy to

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl