MainPage  
 
 
  

Stara Miłosna

Adres: 05-077 Warszawa, ul. Szafirowa 10;

            tel. 22-773 18 65

            To położona w dość nietypowym (jak na klasztor) położeniu, bo na podmiejskim osiadlu domków jednorodzinnych, placówka sióstr św. Jadwigi istnieje w tym miejscu od 1995 r. Należy więc do najmłodszych jadwiżańskich ośrodków życia i apostolstwa. Siostry wspierają modlitwą Kościół lokalny i powszechny, podjęły także pracę na oddziale onkologii dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz w tutejszej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (katechetka, organistka).

klasztor
Kaplica
Praca dla wspólnoty
Grupa dziecięca
siostra organistka
W szkole
Lubimy się bawić
Pokazaliśmy jasełka
Mały lekarz
Prawdziwa radość

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j