MainPage  
 
 
  

Stara Miosna

Adres: 05-077 Warszawa, ul. Szafirowa 10;

            tel. 22-773 18 65

            To pooona w do nietypowym (jak na klasztor) pooeniu, bo na podmiejskim osiadlu domków jednorodzinnych, placówka sióstr w. Jadwigi istnieje w tym miejscu od 1995 r. Naley wic do najmodszych jadwiaskich orodków ycia i apostolstwa. Siostry wspieraj modlitw Koció lokalny i powszechny, podjy take prac na oddziale onkologii dziecicej w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz w tutejszej parafii Najwitszego Serca Pana Jezusa (katechetka, organistka).

klasztor
Kaplica
Praca dla wsplnoty
Grupa dziecica
siostra organistka
W szkole
Lubimy si bawi
Pokazalimy jaseka
May lekarz
Prawdziwa rado

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl