MainPage  
 
 
  

Wieruszów

Adres: 98-401 Wieruszów, ul. Teklinowska 16;

           tel. 62-784 01 54,

 mail: swjadwiga@poczta.onet.pl

           Placówka powstała 25 10 1932 r,. Niedługo potem otworzono tu ochronkę dla dzieci, szkołę robót ręcznych, pielęgnowano chorych po domach. W 1940 r. siostry wysiedlono, musiały ukrywać się w innych domach Zgromadzenia. Tuż po wojnie wydzierżawiono dom przybyłym z Wilna Siostrom Misjonarkom Najświętszego Serca Jezusowwego. Jadwiżanki wróciły do swojego klasztoru dopiero w 1968 roku. Od 1989 r. Siostry św. Jadwigi prowadzą tu przedszkole dla 25 dzieci i pomagają w tutejszej parafii.

Kaplica
W zakonnej wspólnocie
W przedszkolu

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j