MainPage  
 
 
  

Zakrzów

Adres: 47-263 Zakrzów, ul. Dworcowa 1;

           tel. 77-487 54 12

           Siostry św. Jadwigi zamieszkały w Zakrzowie 16 10 1934 roku, podejmując opiekę nad chorymi w ich domach oraz prowadząc kursy robót ręcznych. W 1954 roku (podobnie jak działo się to w wielu innych miejscowościach) siostry zostały wysiedlone do Domu Prowincjalnego w Katowicach. Ich dom został zajęty przez miejscowy urząd gminny. Dopiero w 1956 roku mogły powrócić do swej własności.

            Obecnie siostry prowadzą apostolstwo modlitwy i kontynuują posługę w parafii. 

Wejście główne
Kaplica klasztorna

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j