MainPage  
 
 
  

Zakrzw

Adres: 47-263 Zakrzów, ul. Dworcowa 1;

           tel. 77-487 54 12

           Siostry w. Jadwigi zamieszkay w Zakrzowie 16 10 1934 roku, podejmujc opiek nad chorymi w ich domach oraz prowadzc kursy robót rcznych. W 1954 roku (podobnie jak dziao si to w wielu innych miejscowociach) siostry zostay wysiedlone do Domu Prowincjalnego w Katowicach. Ich dom zosta zajty przez miejscowy urzd gminny. Dopiero w 1956 roku mogy powróci do swej wasnoci.

            Obecnie siostry prowadz apostolstwo modlitwy i kontynuuj posug w parafii. 

Wejcie gwne
Kaplica klasztorna

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl