MainPage  
 
 
  

Czarnowąsy

Adres:  46-020 Czarnowąsy, pl. Klasztorny 2;

            tel. 77- 469 11 86, 469 11 83.   

             www.czarnowasydps.pl  

            Klasztor, położony w dorzeczu Odry i Małej Panwi, wybudowano w 1228 r. ze środków księcia opolskiego Kazimierza dla Sióstr Norbertanek, które przeniosły się tu z Rybnika. Książę oraz miejscowa szlachta bogato wyposażyli klasztor w liczne dobra. Opiekę duchhową w nad klasztorze sprawował proboszcz, pomagali mu przeor oraz kilku kapelanów do odprawiania Mszy świętych zarówno w klasztorze jak i całej gminie. Obok licznych kosztownych przedmiotów mniszki zajmowały się haftem, udzielały lekcji dzieciom, opiekowały się chorymi. W roku 1642 r. w czasie wojny trzydziestoletniej Szwedzi doszczętnie splądrowali i spalili klasztor, mniszki uległy rozproszeniu. Po odbudowaniu budynku, w 1654 r. powróciły do swej własności. Niestety  – w 1810 r. - klasztor uległ sekularyzacji, wtedy Siostry Norbertanki opuściły Czarnowąsy  już na stałe.

         W 1870 ponownie zamieszkały tu siostry zakonne – tym razem były to Siostry Magdalenki. Podjęły chwałę Bożą, modląc się, wykonując hafty, udzielając lekcji dzieciom i pielęgnując chorych. Podczas wojny francusko-niemieckiej 1870/71 prowadziły nawet w klasztorze na własny koszt szpital. Po 5 latach, w 1875 r. z powodu Kulturkampfu, musiały klasztor opuścić.

         Kolejny etap historii tego dostojnego miejsca rozpoczął się w 1884 r. kiedy zakupił  klasztor książę biskup wrocławski Rudolf Herzog i przeznaczył na sierociniec. Opiekę i wychowanie dzieci powierzono początkowo osobom świeckim, a od 26. sierpnia 1902 r. - sSiostrom ze Zgromadzenia św. Jadwigi. Tak rozpoczęło się ponad stuletnie posługiwanie Sióstr Jadwiżanek w tym zabytkowym klasztorze, noszącym na sobie ślady różnych wcieleń kultury ojczystej.

         Obecnie znajduje się tu Dom Pomocy Społecznej, w którym siostry otaczają opieką 120 dziewcząt i pań. W pięknym, zabytkowym otoczeniu i zgodnie z wymogami czasu umożliwia się podopiecznym nie tylko wszelką pomoc, ale również wszechstronną rehabilitację. Mają możliwość korzystania  y terapii plastycznej, muzykoterapii, hipoterapii, psychoterapii, zajęć sportowych.

         Zainteresowanych szczegółowymi informacjami zapraszamy na stronę: dpsczarnowąsy.pl

KLasztor jest bardzo duży
Kaplica
Jeden z pokoi dziennych dla podopiecznych

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2022
 
Zobacz wi颥j