MainPage  
 
 
  

Przyszowice

Adres:     ul. Parkowa 9, 44-178 Przyszowice;

                tel. 32-235 71 24.

               Dzięki inicjatywie miejscowego proboszcza ks. Franciszka Pogrzeby w 1936 r. siostry św. Jadwigi zakupiły zamek majora von Korn'a, ochraniając posiadłość przed zamianą go na fabrykę alkoholu i restaurację. Od początku siostry zajęły się wypiekiem hostii, pielęgnacją chorych po domach oraz prowadzeniem nauki robót ręcznych. W 1939 r. pałac został zajęty przez sztab wojskowy, następnie utworzono w nim szpital zakaźny dla dzieci, jeszcze później zorganizowano w nim szkołę rolniczą. Kilka sióstr zostało zatrudnionych w kuchni, innym powierzono prowadzenie internatu. Ostatecznie, w 1942 r. siostry musiały opuścić kompleks pałacowy i kontynuowały wypiek hostii w domu miejscowego pana kościelnego.

               Po zakończeniu wojny, zamek został przejęty przez państwo, siostrom pozostawiono dwa pomieszczenia na parterze i w suterenach (i tu znajdowała się piekarnia hostii), a na mieszkanie przygotowano budynek gospodarczy. W 1981 r. siostry musiały opuścić pomieszczenia na terenie zamku. Obecnie (w innym budynku) kontynuują wypiek hostii, zaangażowane są również w katechezie, zakrystii i innych pracach przy miejscowej parafii.

Klasztor
Piekarnia komunikantów
Wypiek komunikantów
Wycinanie komunikantów
Kaplica

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j