MainPage  
 
 
  

Przyszowice

Adres:     ul. Parkowa 9, 44-178 Przyszowice;

                tel. 32-235 71 24.

               Dziki inicjatywie miejscowego proboszcza ks. Franciszka Pogrzeby w 1936 r. siostry w. Jadwigi zakupiy zamek majora von Korn'a, ochraniajc posiado przed zamian go na fabryk alkoholu i restauracj. Od pocztku siostry zajy si wypiekiem hostii, pielgnacj chorych po domach oraz prowadzeniem nauki robót rcznych. W 1939 r. paac zosta zajty przez sztab wojskowy, nastpnie utworzono w nim szpital zakany dla dzieci, jeszcze póniej zorganizowano w nim szko rolnicz. Kilka sióstr zostao zatrudnionych w kuchni, innym powierzono prowadzenie internatu. Ostatecznie, w 1942 r. siostry musiay opuci kompleks paacowy i kontynuoway wypiek hostii w domu miejscowego pana kocielnego.

               Po zakoczeniu wojny, zamek zosta przejty przez pastwo, siostrom pozostawiono dwa pomieszczenia na parterze i w suterenach (i tu znajdowaa si piekarnia hostii), a na mieszkanie przygotowano budynek gospodarczy. W 1981 r. siostry musiay opuci pomieszczenia na terenie zamku. Obecnie (w innym budynku) kontynuuj wypiek hostii, zaangaowane s równie w katechezie, zakrystii i innych pracach przy miejscowej parafii.

Klasztor
Piekarnia komunikantw
Wypiek komunikantw
Wycinanie komunikantw
Kaplica

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl