MainPage  
 
 
  

Jutrosin

Adres: 63-930 Jutrosin, ul. Mickiewicza 7;

            tel. 65-547 12 14

            Placówka powstała 31 03 1933 roku dekretem erekcyjnym Prymasa Polski. Siostry od samego początku zajmowały się działalnością charytatywną i wychowawczą w prowadzonym przez siebie przedszkolu. Dnia 10 04 1940 roku zostały wypędzone z Jutrosina i po kilku dniach osadzone w obozie pracy przymusowej dla sióstr w Bojanowie. Po powrocie - aż do 1952 r. - nadal prowadziły przedzkole. Obecnie siostry służą świadectwem życia i apostolstwem modlitwy, a siostra katechetka czynnie uczestniczy w pracy duszpasterskiej tutejszej parafii.

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j