MainPage  
 
 
  

Janw

Adres: 40-423 Katowice, Pl. Wyzwolenia 21;

            tel. 32-707 54 00.

          Placówka powstaa 18 lipca 1918 roku. Pocztkowo siostry prowadziy przedszkole, pielgnoway chorych, organizoway kursy szycia i robót rcznych dla dziewczt, objy sw trosk koció parafialny w. Anny. W 1919 roku siostry otworzyy take kuchni mleczn. W czasie II wojny wiatowej zostay wyrzucone z domu zakonnego. Schronienie znalazy w domu zaprzyjanionej rodziny Paponiów. Po zakoczeniu dziaa wojennych siostry w. Jadwigi powróciy do domu zakonnego, podjy prac w przedszkolu i posug pielgniarek. Tak do roku 1953, gdy zostay zwolnione z pracy. Wtedy to proboszcz ks. Lucjan Pitlok zatrudni siostry w katechizacji i w zakrystii. W dniu 15 lutego 1962 roku musiay ponownie, decyzj wadz kopalni Wieczorek, opuci dom zakonny. Dziki yczliwoci ks. proboszcza zamieszkay na poddaszu probostwa.

           Od grudnia 1993 roku siostry mieszkaj w nowo wybudowanym domu katechetycznym. Obecnie wspólnot w Janowie tworz cztery siostry, które pracuj w katechezie, w Kurii Metropolitalnej, troszcz si o wystrój kocioa parafialnego.

Siostry z Janowa
Grupa Dzieci Maryi z siostr w Janowie
Zajcia na wieym powietrzu

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl