MainPage  
 
 
  

Pielgrzymowice

Adres:   ul. Golasowicka 15, 43-253 Pielgrzymowice,

              tel. 32-472 31 00; 32-472 30 07,

               mail: dpspielgrzymowice@wp.pl

               Pierwsze trzy siostry przybyły do Pielgrzymowic 16.04 1925 r. i zamieszkały w domu rodzinnym ks. Pawła Czai, który podarował tę posiadłość wraz z przyległymi gruntami na cele dobroczynne. Początkowo siostry opiekowały się chorymi w ich domach, ze względu na warunki klimatyczne prowadziły również dom wypoczynkowy dla sióśtr i dzieci. W 1937 r. przekształcono placówkę na dom opieki dla starców.

               Od 1951 roku mieści się tu Dom Pomocy Społecznej. Budynek stopniowo rozbudowano i przystosowano do wymogów unijnych. Obecnie w pięknej scenerii spokojnej, śląskiej wsi znajduje w nim schronienie, serdeczne ciepło i kompleksową, fachową opiekę 90 podopiecznych.

               Siostry pomagają również w zakrystii tutejszej parafii oraz apostołują swoją modlitwą.

czego dziś się nauczymy?
pod troskliwą opieką
terapia zajęciowa
zabawa na świeżym powietrzu

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j