MainPage  
 
 
  

Skorzeszyce

Adres:    26-008 Górno, Skorzeszyce 167;

               tel. 41-302 30 87.

              Placówka powstaa w 1985 roku z inicjatywy ks. biskupa Stanisawa Szymeckiego, pocztkowo dla pomocy w Kieleckim Wyszym Seminarium Duchownym, którego filia (dwa pierwsze roczniki) znajdowaa si wanie w Skorzeszycach. Po przeniesieniu kleryków do Seminarium w Kielcach, w Skorzeszycach utworzono Centrum Spotka i Dialogu Diecezji Kieleckiej. Od tego czasu siostry su ofiarn pomoc i modlitw osobom odbywajcym rekolekcje i spotkania, daj wiadectwo wspólnego ycia oddanego Bogu oraz pomagaj w pracy parafialnej (katechetka, organistka, zakrystianka).

Centrum Spotka i Dialogu w Skorzeszycach
W kociele
Praca zakrystianki
W duej kaplicy
Modzie na rekolekcjach

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl