MainPage  
 
 
  

Skorzeszyce

Adres:    26-008 Górno, Skorzeszyce 167;

               tel. 41-302 30 87.

              Placówka powstała w 1985 roku z inicjatywy ks. biskupa Stanisława Szymeckiego, początkowo dla pomocy w Kieleckim Wyższym Seminarium Duchownym, którego filia (dwa pierwsze roczniki) znajdowała się właśnie w Skorzeszycach. Po przeniesieniu kleryków do Seminarium w Kielcach, w Skorzeszycach utworzono Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej. Od tego czasu siostry służą ofiarną pomocą i modlitwą osobom odbywającym rekolekcje i spotkania, dają świadectwo wspólnego życia oddanego Bogu oraz pomagają w pracy parafialnej (katechetka, organistka, zakrystianka).

Centrum Spotkań i Dialogu w Skorzeszycach
W kościele
Praca zakrystianki
W dużej kaplicy
Młodzież na rekolekcjach

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j