MainPage  
 
 
  

Gliwice

Adres: 44-100 Gliwice, ul. Michaowskiego 39;
            tel. 32-279 19 20

       Placówka zostaa zaoona 11. XII 1928 r., pocztkowo przy  ul. Toszeckiej. Siostry zajmoway si wychowaniem dzieci w dwóch przedszkolach, nauk robót rcznych, prowadzeniem wietlicy popoudniowej dla matek pracujcych. Po zakoczeniu wojny zajy si pielgnacj chorych i prowadziy przedszkole, które w 1950 r. przejte zostao przez pastwo.  Dnia 3. 08 1954 r. zostay wysiedlone i przewiezione do Domu Prowincjalnego w Katowicach. Siostry powróciy 31.01 1957 r., nie prowadzc ju adnej dziaalnoci apostolskiej. Obecnie siostry su Kocioowi swoj modlitw oraz prac w zakrystii parafialnej.
 

 

Klasztor
Od strony ogrodu

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl