MainPage  
 
 
  

Gliwice

Adres: 44-100 Gliwice, ul. Michałowskiego 39;
            tel. 32-279 19 20

       Placówka została założona 11. XII 1928 r., początkowo przy  ul. Toszeckiej. Siostry zajmowały się wychowaniem dzieci w dwóch przedszkolach, nauką robót ręcznych, prowadzeniem świetlicy popołudniowej dla matek pracujących. Po zakończeniu wojny zajęły się pielęgnacją chorych i prowadziły przedszkole, które w 1950 r. przejęte zostało przez państwo.  Dnia 3. 08 1954 r. zostały wysiedlone i przewiezione do Domu Prowincjalnego w Katowicach. Siostry powróciły 31.01 1957 r., nie prowadząc już żadnej działalności apostolskiej. Obecnie siostry służą Kościołowi swoją modlitwą oraz pracą w zakrystii parafialnej.
 

 

Klasztor
Od strony ogrodu

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j