MainPage  
 
 
  

Biaoru - Suck

Adres: 223610 Suck, ul. Zielona 78 
           mail: jadwizankisluck@rambler.ru

         Suck, to niewielkie, stare miasto, z bogatymi katolickimi tradycjami. Pewnego przepiknego, wiosennego dnia 1992 roku przejedza tedy mody franciszkanin o. Aleksy Romanowicz. Zobaczy, rozkocha si w tym miecie, zauroczy histori, sigajc czasów szlacheckich i zosta. NIe szuka pasów suckich, którymi szlachta opasywaa kontusze, cho wiedzia, e powstaway wasnie tu. Nie próbowa odnawia kolegium jezuickiego. Duo waniejsze dla niego byo odnale katolików i stworzy na nowo parafi. Dotrze do wiary, ukrywanej gboko w sercach. Tak si stao. Po roku do pomocy w pracy duszpasterskiej dojechay trzy Siostry w. Jadwigi. Potem, stopniowo powsta koció, a obok niego dwa klasztory - franciszkaski i jadwiaski. Std, po kilku latach  wyjechay siostry (nie tylko Polki, ale i Biaorusinki) do pracy w Asipowiczach i Krupkach. Tu równie mog zgasza si dziewczta, mieszkajce na Biaorusi, a pragnce dowiedzie si co o yciu zakonnym.

ssiedzi
koci i klasztory
dwa luby
wsplnota na modlitwie
w zakrystii
organistka
Boy Grb 2012
remont dachu
nasz klasztor
ogrd
w bibliotece
w salce
bdzie obiad
rekreacja
widok przed kocioem

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl