MainPage  
 
 
  

Niepokalanie Poczta

         BOGARODZICA DZIEWICA MARYJA

         "Uciekamy si szczególnie pod obron naszej niebiaskiej Matki Maryi, której imi równie nosimy, by Ona nam pomoga w wiernym kroczeniu po drodze mioci powiconej Bogu". (z Konstytucji Zgromadzenia Sióstr w. Jadwigi)

          Matka Chrystusa, czczona jest od samego pocztku Kocioa. Do Niej ukadano modlitwy i najpikniejsze pieni, proszc  o wstawiennictwo u Boga we wszystkich ludzkich sprawach. J ukazywano na wielu obrazach.  Aby uwiadomi wiernym wielko Maryi, Ojcowie i Doktorzy Kocioa pisali uczone traktaty na Jej temat, a wici w sposób heroiczny naladowali Jej cnoty.

         W czasach, gdy powstawao  Zgromadzenie Sióstr w. Jadwigi (1859 rok), cay wiat katolicki  zachwyca si nowym Dogmatem Maryjnym, ogoszonym w 1854 r. przez papiea Piusa IX. Dogmat o Niepokalanym Poczciu Maryi gosi, i Najwitsza Maryja Panna (jako jedyna z ludzi) od pierwszej chwili swego Poczcia zostaa zachowana od wszelkiego grzechu, take od grzechu  pierworodnego. Za uzasadnienie biblijne tego Dogmatu su sowa archanioa Gabriela "Witaj Maryjo, pena aski", skierowane do Maryi podczas Zwiastowania.

       Cztery lata po ogoszeniu Dogmatu o NIepokalanym Poczciu, podczas objawienie  w Lourdes, Najwitsza Maryja Panna potwierdzia Dogmat,  mówic do w. Bernadetty: "Jestem Niepokalane Poczcie". Nietrudno wic zrozumie, e zachwyt nad tym Dogmatem uwidoczni si w nowopowstalym Zgromadzeniu Sióstr w. Jadwigi. Na znak czci ku Niepokalanej, od samego pocztku istnienia Zgromadzenia, kada z sióstr w dniu rozpoczcia nowicjatu otrzymuje imi Maria. Po zoeniu lubów siostry nosz niebieski welon oraz medalion z Jej wizerunkiem.  

       "Nasze ycie religijne ksztatujemy w duchu Przebogosawionej Matki Jezusa Chrystusa, która w swym pokornym oddaniu si jest dla nas przykadem naszej suby. Jej oddajemy nasz szczególn cze. Jej uroczystoci odprawiamy w nabonej radoci".  (z Konstytucji Zgromadzenia Sióstr w. Jadwigi)

        

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl