MainPage  
 
 
  

Niepokalanie Poczęta

         BOGARODZICA DZIEWICA MARYJA

         "Uciekamy się szczególnie pod obronę naszej niebiańskiej Matki Maryi, której imię również nosimy, by Ona nam pomogła w wiernym kroczeniu po drodze miłości poświęconej Bogu". (z Konstytucji Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi)

          Matka Chrystusa, czczona jest od samego początku Kościoła. Do Niej układano modlitwy i najpiękniejsze pieśni, prosząc  o wstawiennictwo u Boga we wszystkich ludzkich sprawach. Ją ukazywano na wielu obrazach.  Aby uświadomić wiernym wielkość Maryi, Ojcowie i Doktorzy Kościoła pisali uczone traktaty na Jej temat, a Święci w sposób heroiczny naśladowali Jej cnoty.

         W czasach, gdy powstawało  Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi (1859 rok), cały świat katolicki  zachwycał się nowym Dogmatem Maryjnym, ogłoszonym w 1854 r. przez papieża Piusa IX. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi głosi, iż Najświętsza Maryja Panna (jako jedyna z ludzi) od pierwszej chwili swego Poczęcia została zachowana od wszelkiego grzechu, także od grzechu  pierworodnego. Za uzasadnienie biblijne tego Dogmatu służą słowa archanioła Gabriela "Witaj Maryjo, pełna łaski", skierowane do Maryi podczas Zwiastowania.

       Cztery lata po ogłoszeniu Dogmatu o NIepokalanym Poczęciu, podczas objawienień  w Lourdes, Najświętsza Maryja Panna potwierdziła Dogmat,  mówiąc do św. Bernadetty: "Jestem Niepokalane Poczęcie". Nietrudno więc zrozumieć, że zachwyt nad tym Dogmatem uwidocznił się w nowopowstalym Zgromadzeniu Sióstr św. Jadwigi. Na znak czci ku Niepokalanej, od samego początku istnienia Zgromadzenia, każda z sióstr w dniu rozpoczęcia nowicjatu otrzymuje imię Maria. Po złożeniu ślubów siostry noszą niebieski welon oraz medalion z Jej wizerunkiem.  

       "Nasze życie religijne kształtujemy w duchu Przebłogosławionej Matki Jezusa Chrystusa, która w swym pokornym oddaniu się jest dla nas przykładem naszej służby. Jej oddajemy naszą szczególną cześć. Jej uroczystości odprawiamy w nabożnej radości".  (z Konstytucji Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi)

        

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j