MainPage  
 
 
  

Św. Józef

         

           Niewiele wiadomo o świętym Józefie.

           Był małżonkiem i Oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny, opiekunem Pana Jezusa. Głównymi źródłami wiedzy są Ewangelie wg św. Mateusza i św. Łukasza -  podają rodowód Jezusa, ukazując pochodzenie św. Józefa od króla Dawida z pokolenia Judy. Utrzymywał się z pracy stolarskiej  (Mt 13,35).

         Apokryfy i pisma Ojców Kościoła wysławiają Jego cnoty i powołanie – żywiciela i wychowawcy Jezusa. W Polsce kult św. Józefa istnieje od przełomu XI/XII wieku. Jest patronem Kościoła Powszechnego, licznych zakonów oraz wielu państw, także patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, patronem dobrej śmierci. 

       Siostry św. Jadwigi, poświęcając się pracy nad kształtowaniem charakterów i sumień swych młodych podopiecznych, widzą w św. Józefie wzór najlepszego wychowawcy.

Modlitwy za wstawiennoctwem św. Józefa:

        Święty Józefie, najczystszy, troskliwy Obrońco Chrystusa i Opiekunie dziewic, czuwaj nad dziećmi i młodzieżą, aby czystym i wolnym sercem szła za głosem powołania.

        Wzorze pracujących, spraw, by wszelka praca spełniania była rzetelnie i w warunkach godnych człowieka. Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, wskaż cierpiącym ogromną wartość zbawczą ich ofiary. Patronie umierających, naucz sztuki umierania sobie na codzień, aby zawsze być gotowym na radosny powrót do Domu Ojca. Amen. (Jan Paweł II) z

        Zwracamy się do Ciebie, święty Józefie, jako do naszego Orędownika u Boga. Wzywamy Cię, czcimy Cię, kochamuy Cię i w Tobie pokładamy naszą nadzieję. Błagamy Cię, abyś nas, jako swoje dzieci, strzegł za życia i w godzinę śmierci. Powierzamy Ci troskę o nasze dusze. Przedstaw je Jezusowi i zjednocz je z Nim i z Maryją więzami miłości.

       Prowadź nas do ubogiej groty betlejemskiej i żłóbka Zbawiciela. Ukaż nam prawdziwe skarby życia pokornego i ubogiego. Uproś nam ducha głębokiego życia wewnętrznego i wszelkie łaski płynące z tajemnicy Boskiego dziecięctwa. Dopomóż nam naśladować Twoją czystość, pokorę i posłuszeństwo Ojcu niebieskiemu. Wyjednaj nam ducha modlitwy, gorliwości i wierności łasce powołania. Pomagaj nam w nabywaniu wszystkich cnót właściwych naszemu stanowi. Strzeż nas przed małodusznością, rutyną, lenistwem, wygodnictwem i laicyzacją. MIej w swej opiece wszystkie zgromadzenia zakonne. Broń je od jawnych i ukrytych wrogów, a szczególnie przed zakusami złego ducha. Spoglądaj swoim łaskawym okiem na nasze domy, napełniaj je wspaniałomyślnymi osobami, pragnącymi chwalić Boga i służyć bliźnim. Amen.

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j