MainPage  
 
 
  

Św. Augustyn

                        Biskup i doktor Kościoła (354 - 430).

            Pochodził z Tagasty (Algieria), gdzie urodził się 13 listopada 354 roku. W młodości prowadził grzeszne życie. Związał się też ze zwolennikami herezji manichejczyków. Od 374 roku był nauczycielem retoryki. Aby udoskonalić swoje umiejętności, wyjechał do Rzymu i Mediolanu. Tu uczęszczał na kazaniu św. Ambrożego, aby uczyć się od niego zasad przemawiania. Nad jego złym życiem bardzo bolała matka, św. Monika. Towarzyszyła ona synowi modląc się o jego nawrócenie. Bóg wysłuchał jej próśb, gdyż kazania św. Ambrożego traktowane początkowo tylko jako forma ćwiczeń, poruszyły serce Augustyna. W 387 roku poprosił o chrzest, który przyjął razem z własnym synem. Po powrocie do Afryki sprzedał swój majątek i za uzyskane pieniądze założył klasztor. W tym czasie został wyświęcony na kapłana.

           Zdobyte wykształcenie i całkowita przemiana życia sprawiły, że w roku 396 został powołany na stolicę biskupią w Hipponie. Objąwszy urząd pasterski, pracował gorliwie jako nauczyciel wiary. Wygłaszał mnóstwo kazań, prowadził dysputy teologiczne, jest autorem licznych dzieł ("O Trójcy Świętej", "O Państwie Bożym", "Wyznania"), które uznane zostały za perły piśmiennictwa chrześcijańskiego.

            Napisał również Regułę dla sióstr zakonnych, która stanowi podstawę życia zakonnego dla wielu zakonów i zgromadzeń zakonnych, także dla Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi.

            Zmarł 28 sierpnia 430 roku w Hipponie podczas oblężenia miasta przez Wandalów. Jego święto obchodzimy w Kościele katolickim 28 sierpnia.

           "Po Piśmie św. Reguła św. Augustyna jako najwyższa norma naszego życia zakonnego stanowi źródło i linię wytyczną dla naszej duchowości, gdyż zrodziła się z ducha Dziejów Apostolskich. Dlatego wszystkie siostry powinny ją znać, kochać i czerpać z niej stałą zachętę do osobistego dążenia do doskonałości".

                                                                               (z Konstytucji Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi)


Modlitwy za przyczyną św. Augustyna

  •             Panie Wszechmogący, w Trójcy Świętej Jedyny Boże, Ty byłeś i będziesz na wieki. Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę, ciało, zmysły, wszystkie moje myśli, moje słowa i czyny, wiarę i wytrwałość w dobrych postanowieniach. Strzeż mnie w każdej godzinie  i w każdej chwili mojego życia. Wysłuchaj mnie, Trójco Przenajświętsza i ochroń od wszelkiego zła, szczególnie od każdej niewierności Tobie oraz od wszystkich widzialnych i niewidzialnych nieprzyjaciół. Błagam Cię o to przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny, przez modlitwy świętych patriarchów, wstawiennictwo apostołów, męstwo męczenników, czystość dziewic i zasługi wybranych. Amen. (św. Augustyn)
  •             Wielki Augustynie, nasz Ojcze i nauczycielu, znawco pełnych  światła  Bożych dróg i krętych ścieżek człowieka. Podziwiamy wspaniałe rzeczy, które łaska Boża uczyniła w Tobie, byś stał się gorliwym świadkiem prawdy i dobra w służbie braciom.

           Na początklu nowego tysiąclecia, naznaczonego Cchrystusowym Krzyżem, naucz nas odczytywać dzieje w światle Bożej Opatrzności, która je prowadzi ku ostatecznemu spotkaniu z Ojcem.Skieruj nas na drogi wiodące do pokoju, rozbudzając w naszych sercach gorące umiłowanie wartości, na których mocą pochodzącą od Boga, można zbudować "miasto" na miarę człowieka.

           Niech głęboka nauka, którą czerpałeś z ciągle żywych źródeł Pisma Świętego, badając je cierpliwie i z zamiłowaniem, oświeci tych, których kuszą zgubne miraże. Wyproś dla nich odwagę, by mogli wejść na drogę prowadzącą do "człowieka wewnętrznego", tam gdzie czeka Ten, który jako jedyny może dać pokój naszym niespokojnym sercom.

          Wydaje się, że wielu współczesnych ludzi straciło nadzieję na to, że pośród sprzecznych ideologii uda im się dotrzeć do przwdy, której przecież tak bardzo pragną w głębi swojego serca. Naucz ich nigdy nie rezygnować z poszukiwań i zachować przekonanie, że ich trud nagrodzi w końcu spotkanie, któe zapspokoi ich pragnienia, spotkanie z najwyższą Prawdą, źródłem wszelkiej prawdy stworzonej.

         Roznieć również w nas, święty Augustynie, iskrę żarliwej miłości do Kościoła, który Cię wspierał i umacniał w trudach wieloletniego posługiwania. Spraw, abyśmy idąc razem pod przewodnictwem naszych pasterzy, doszli do chwały niebieskiej Ojczyzny, gdzie wraz ze wszystkimi świętymi będziemy mogli zjednoczyć się w nowej pieśni "Alleluja", której nie będzie końca. Amen. (Jan Paweł II)

  •          Wszechmogący Boże, odnów w swoim Kościele ducha, którym obdarzyłeś świętego Augustyna, biskupa, abyśmy napełnieni tym samym duchem, pragnęli i szukali Ciebie samego, który jesteś Źródłem mądrości i Dawcą miłości wiecznej. Amen.
  •           Święty Augustynie, prosimy Cię, zechciej nam wyjednać mądrość Bożą, w świetle której coraz lepiej poznajemy nieskończoną doskonałość Boga oraz naszą nędzę i nicość. Niech z każdym dniem pomnaża się w nas miłość do Boga i ludzi. Niech Bóg, mocą twojego wstawiennictwa, wzmocni naszą słabą wolę, byśmy z ciągłą czujnością i samozaparciem Jego tylko szukali i Jemu się podobali, gdyż „niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu”. Amen.

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j