MainPage  
 
 
  

w. Jadwiga lska

            „Jako nasz patronk kochamy i czcimy równie w wielkiej radoci w. Jadwig. Codziennie uciekamy si pod jej opiek, starajc si tak jak ona suy wszystkim w ofiarnej mioci. Jej uroczysto (16. 10) obchodzimy jako wito patronalne, przygotowujc si do niego w szczególny sposób”. (z Konstytucji Zgromadzenia Sióstr w. Jadwigi)

            w. Jadwiga lska, której wspomnienie obchodzimy 16 padziernika, urodzia si pod koniec XII wieku (midzy 1174 a 1178 rokiem) na zamku Andechs w Bawarii. Bya córk Bertolda VI, hrabiego na Andeks w Bawarii. Otrzymaa staranne wyksztacenie w domu rodzinnym, a nastpnie w klasztorze Sióstr Benedyktynek w Kitzingen. Majc 12 lat polubia we Wrocawiu Henryka, syna Bolesawa Wysokiego. Od 1202 r. Jadwiga bya ksin lska, gdy po mierci braci i ojca jej m zosta jedynym wadc w Ksistwie. ya w wielkiej ascezie i umartwieniu. Po przyjciu na wiat siódmego dziecka zoya wraz z mem  lub maeskiej wstrzemiliwoci, a ksi na znak pokuty zapuci brod (std jego przydomek Brodaty). 

          Przez cae ycie Jadwiga miaa na wzgldzie dobro swego ludu i czynia wiele dla pogbienia chrzecijaskiej wiary wród prostego ludu. Zaslynela rowniez z licznych dzielach charytatywnych. Wraz z mem fundowaa kocioy, szpitale, kuchnie i przytuki dla ubogich oraz dla pielgrzymów. Ufundowaa i wyposaya równie pierwszy eski klasztor na lsku - w Trzebnicy koo Wrocawia.  Tu Jadwiga spdzia ostatnie lata swego ycia. Po mierci - dnia 15.10 1267 r. w klasztorze w Trzebnicy znalaza miejsce ostatniego spoczynku.

         wita Jadwiga uwaana jest za patronk pojednania midzy narodami, jest take patronk dnia wyboru papiea Jana Pawa II, patronk rodzin, nowobudowanych kocioów, a przede wszystkim uwaamy J za opiekunk wszystkich, którzy zajmuj si dzieami charytatywnymi. Dlatego wanie ks. Robert Spiske, zakadajc we Wrocawiu nowe zgromadzenie zakonne, odda je pod opiek witej Jadwigi, Tej, która wanie we Wrocawiu pozostaa we wdzicznej pamici jako godny naladowania wzór czynnej mioci bliniego.

Modlitwy za wstawiennictwem w. Jadwigi:

         wita Jadwigo, wierna uczennico Ukrzyowanego, Matko miosierdzia, módl si za nami, aby Twój duch y nadal w sercach naszych.

        wita Jadwigo, ordowniczko ludu lskiego, niech Twoje ofiarne ycie, pene miosierdzia i gbokiej wiary bdzie dla nas zacht do ochotnego znoszenia trudów ycia codziennego i szukania Boga w sercach cierpicych blinich. Bya dla ludu swojego matk i nauczycielk wiary, upro nam u Boga ofiarn mio, abymy za Twoim przykadem przeszli przez ycie wszystkim dobrze czynic, a nauczajc blinich wiary, przyczynili si do wzrostu Królestwa Boego na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

       wita Jadwigo, która z pogod ducha znosia wszystkie przeciwnoci ycia i z serca przebaczaa tym, którzy byli przyczyn Twoich cierpie, upro nam ask przebaczajcej mioci. Ty, która darzya wszystkich szacunkiem i nikogo nie obrazia adnym sowem, upro nam ask, abymy naleycie uywali daru mowy. Amen.

        Wszechmogcy i miosierny Boe, dziki Twoim natchnieniom wita Jadwiga usilnie zabiegaa o pokój i penia dziea miosierdzia, udziel nam swojej aski, abymy za Jej przykadem, starali si o pokój i zgod midzy ludmi i suyli Tobie w cierpicych niedostatek. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                  

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl