MainPage  
 
 
  

Prywatno - cookies

Na wielu stronach internetowych, take u nas, wykorzystywane s pliki cookies (tzw. ciasteczka). S one przechowywane w przegldarce internetowej Czytelnika i s pomocne m.in. w zalogowaniu si na poczt, czy te su do tworzenia statystyk ogldalnoci strony. Nie zawieraj one adnych danych osobowych ani w aden sposób nie zmieniaj konfiguracji urzdze, na których zostan zainstalowane. Nowe regulacje prawne obowizujce od 23 marca 2013 r. zobowizuj nas do poinformowania Czytelników o tym w wyraniejszy ni dotd sposób.

Czytelnik moe spowodowa, e jego przegldarka internetowa nie bdzie przechowywaa cookies – wystarczy zmieni jej ustawienia.

    w przegldarce Firefox: Opcje - Prywatno.
    w przegldarce Chrome: Ustawienia - Ustawienia zaawansowane - Prywatno - Ustawienia treci
    w przegldarce Internet Explorer: Narzdzia - Opcje internetowe - Prywatno (pozwala wybra róne poziomy ochrony) - Zaawansowane (pozwala dostosowa obsug cookies rcznie.
    w przegldarce Opera: Preferencje - Zaawansowane - Ciasteczka

Uwaga: t opcj w kadej przegldarce ustawia si osobno.

Dalsze korzystanie ze strony jadwizanki.wiara.org.pl bez zmiany ustawie przegldarki bdzie dla nas oznaczao, e Czytelnik zgadza si na wykorzystywanie przez nas cookies.

 

Wicej informacji na temat cookies mona znale na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl