MainPage  
 
 
  

Przetargi - archiwum

Informacja

Zgromadzenie Sióstr witej Jadwigi, Prowincja Katowicka
z siedzib przy ul. Leopolda 1-3, 40-210 Katowice


Katowice, dnia 15.07.2014 r.

Znak postpowania: 1/2014

Pismo nr 1.11.2014

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr postpowania: 1/2014 na realizacj zadania:  Rozbudowa budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego o dwig osobowy, wiatroap, pomieszczenia magazynowe.

 

Informujemy, e Przedsibiorstwo Wielobranowe Export-Import „KOZBUD” Kazimierz Kozula 41-605 witochowice ul. Hanki Sawickiej 1/7 nie przystpi do zawarcia umowy mimo, e jego oferta zostaa wybrana jako najkorzystniejsza w postpowaniu przetargowym na „Rozbudow budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego o dwig osobowy, wiatroap, pomieszczenia magazynowe”.

Zamawiajcy poinformowa w/w Wykonawc o wyborze jego oferty w dniu 17 czerwca 2014r. i pomimo kilkukrotnego przesuwania terminu zawarcia umowy (na prob Wykonawcy) do dnia dzisiejszego nie doszo do jej podpisania z winy wykonawcy.

W zwizku z powyszym Zgromadzenie Sióstr w. Jadwigi, Prowincja Katowicka jako Zamawiajcy w niniejszym postpowaniu, z dniem dzisiejszym 15.07.2014r. ogosi powtórnie  postpowanie na realizacj przedmiotowego zadania p.n. Dobudowa dwigu osobowego do budynku Zakadu Opiekuczo-Leczniczego w Katowicach-Zau wraz z rozbudow o wiatroap, pomieszczenia magazynowe. Znak postpowania 2/2014.

Ogoszenie o zamówieniu wraz z zacznikami widnieje na stronie internetowej Zamawiajcego www.jadwizanki.com. 

Dyrektor Zakadu Opiekuczo-Leczniczego prowadzonego
przez Zgromadzenie Sióstr witej Jadwigi w Katowicach
Grayna Skutela

 
 
Zgromadzenie Si�str �wi�tej Jadwigi © 2010-2024
 
Aplikacje webowe, Strony internetowe Katowice, Śląsk - Tech-Studio.pl