MainPage  
 
 
  

Przetargi - archiwum

Informacja

Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi, Prowincja Katowicka
z siedzibą przy ul. Leopolda 1-3, 40-210 Katowice


Katowice, dnia 15.07.2014 r.

Znak postępowania: 1/2014

Pismo nr 1.11.2014

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr postępowania: 1/2014 na realizację zadania:  Rozbudowa budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o dźwig osobowy, wiatrołap, pomieszczenia magazynowe.

 

Informujemy, że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Export-Import „KOZBUD” Kazimierz Kozula 41-605 Świętochłowice ul. Hanki Sawickiej 1/7 nie przystąpił do zawarcia umowy mimo, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na „Rozbudowę budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o dźwig osobowy, wiatrołap, pomieszczenia magazynowe”.

Zamawiający poinformował w/w Wykonawcę o wyborze jego oferty w dniu 17 czerwca 2014r. i pomimo kilkukrotnego przesuwania terminu zawarcia umowy (na prośbę Wykonawcy) do dnia dzisiejszego nie doszło do jej podpisania z winy wykonawcy.

W związku z powyższym Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi, Prowincja Katowicka jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu, z dniem dzisiejszym 15.07.2014r. ogłosił powtórnie  postępowanie na realizację przedmiotowego zadania p.n. Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Katowicach-Załężu wraz z rozbudową o wiatrołap, pomieszczenia magazynowe. Znak postępowania 2/2014.

Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami widnieje na stronie internetowej Zamawiającego www.jadwizanki.com. 

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego prowadzonego
przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi w Katowicach
Grażyna Skutela

 
 
Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi © 2010-2023
 
Zobacz wi颥j